NIEUWS

Betrouwbare datakabels voorwaarde voor succesvolle eHealth

5 februari 2016

Dankzij eHealth-toepassingen is veel zorgtechnologie zowel binnen als buiten zorginstellingen voorhanden. Patiënten kunnen hierdoor steeds vaker de regie nemen over hun eigen zorg. Snelle en betrouwbare dataverbindingen zijn hierbij van levensbelang.

Lees meer

Omgevingsbestendigheid kabels in de industrie: I-MECI

16 januari 2016

I-MECI is een indeling voor kabels in de industrie die sterk afhankelijk zijn van omgevingsfactoren en biedt ondersteuning in het kiezen van het juiste kabeltype. MECI staat voor: Mechanical, Electromagnetic, Chemical & climate en Ingress (vocht).

Lees meer

Datum invoering Europese Norm EN 50575 (CPR) voor brandgedrag kabels gesteld op 1 juli 2016

16 november 2015

In overleg tussen CEN-Cenelec en de Europese Commissie is afgesproken dat de Europese norm EN 50575, de norm voor kabels die onder de CPR vallen, ingaat op 1 juli 2016. In eerdere discussies en publicaties heeft de Europese Commissie gesproken over een ingangsdatum van 1 december 2015. De publicatie van de nieuwe Date of Applicability (DoA) in het Publicatieblad van de EU heeft 13 november plaatsgevonden.

Lees meer

Draka ondersteunt de invoering van strikte regels voor de brandveiligheid van kabels, de nieuwe Europese verordening voor bouwproducten (CPR)

12 juli 2014

Draka werkt mee aan het opstellen van de normen en het invoeren van de nieuwe Construction Products Regulation (CPR) voor kabels. Ook kabels vallen met betrekking tot hun gedrag bij brand onder de CPR. Voor kabels wordt de CPR echter pas echt van kracht als alle hiervoor benodigde normen gereed zijn.

Lees meer
SELECTIEHULP VOOR DATAKABELS

In de selectiehulp staat aangegeven welke netwerkkabels worden geadviseerd voor een bepaalde omgeving of toepassing. Ook zijn de technische gegevens per kabeltype opgenomen, zoals het type afscherming, de geleider, de maximale datasnelheid, de diameter en de storingsgevoeligheid.

Meer lezen
Draka M-Flex stuurstroomkabel
COMPLEET PAKKET STUURSTROOMKABELS

Het M-Flex assortiment is ontwikkeld om te voldoen aan lichte, normale of zware industriële omgevingen, waarbij sprake kan zijn van invloed op de kabel door olie, hitte, vocht, elektromagnetische storing en mechanische of chemische belasting. Afhankelijk van het type stuurstroomkabel geschikt voor besturingsapparatuur, montagebanden, transportinstallaties, productiestraten, robots, klimaat- en koelinstallaties en datatransport.

Meer lezen
OVER DRAKA

Draka ontwikkelt, produceert en levert hoogwaardige en toekomstvaste kabeloplossingen die worden toegepast in laagspanningsinstallaties, industriële toepassingen, datanetwerken en telecominfrastructuur zoals Fiber-to-the-Home. Draka is een betrouwbare partner voor adviseurs en installateurs in de elektrotechnische branche en onderdeel van de Prysmian Group, het grootste kabel producerende bedrijf ter wereld.


ONZE KABELPRODUCTEN:

  • XVB, EXVB Installatiekabel
  • XGB-F2 Halogeenvrije installatiekabels
  • VOB, VOB(s) Installatiedraad
  • Instruline - Industriele Instrumentatiekabels
  • M-Flex - Stuurstroomkabels
  • Data- en communicatiekabels

Meer producten


HEEFT U EEN AANVRAAG?
Verstuur
CONTACT DRAKA BELGIUM

Jan van Rijswijcklaan 158
2018 Antwerpen
Algmeen: +32 (0) 3 257 25 63
Customer Care: +32 (0) 3 227 13 99
Email: belgium-info@draka.com