CPR regelgeving 

Per 1 juli 2017 moeten kabels die in de handel worden gebracht voor permanente installaties in bouwwerken voldoen aan de Europese CPR norm EN 50575. Deze norm heeft betrekking op het brandgedrag van kabels en vervangt vanaf 1 juli 2017 de Belgische norm 'NBN C0-004'. Draka heeft nieuwe CPR-gecertificeerde producten geintroduceerd om te voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Wat is CPR?
CPR is Europese regelgeving en staat voor Construction Products Regulation. Het doel van CPR voor kabels is om in Europees verband betrouwbare informatie te verschaffen over het brandgedrag van kabels.

Welke brandklassen gelden?
CPR maakt voor kabels onderscheid in zeven Euroklassen (Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca en Fca) en een additionele classificatie voor rook (s), brandende vallende deeltjes (d) en zuurgraad (a). Voor de implementatie in Belgie is artikel 104* van het AREI opgesteld. Het aantal classificaties is daarin beperkt tot drie:
1. Eca
2. Cca-s3,d2,a3
3. Cca-s1,d2,a1
* Artikel 104 van AREI moet nog officieel worden gepubliceerd.
 

De federale overheidsdienst (FOD) Economie defineerde bovenstaande indeling van overeenstemming.

Brandtests

Omdat de classificatie en testmehoden veranderen, hebben alle kabel productfamilies die vallen onder CPR opnieuw brandtests ondergaan volgens de nieuwe testmethodiek die is vastgelegd in CPR. De brandtests worden gevalideerd door zogenaamde aangemelde instaties (notified bodies). Brandvoortplanting, waarme-afgifte, rookontwikkeling, vallende brandende deeltjes en corrosiviteit/zuurgraad hebben invloed op de brandclassificatie. Hiernaast is een voorbeeld te zien van het verschil in brandgedrag tussen een halogeenhoudende en halogeenvrije installatiekabel.

Prestatieverklaring en CE-markering

De kabelfabrikant is onder meer verantwoordelijk voor het opstellen en aanbrengen van een CE-markering op het product (via het product label) en het opstellen en beschikbaar maken van een prestatieverklaring (Declaration of Performance of DoP). Hierin is aanvullende informatie opgenomen. DoP documenten kunt u via onderstaande knop downloaden. Hiervoor heeft u het DoP nummer nodig dat u onder meer kunt vinden op het product label. 

Download

De CE-markering wordt aangebracht op het label dat op de verpakking, haspel of ring is aangebracht en mag alleen worden toegepast indien een DoP beschikbaar is en bevat onder meer het CE beeldmerk, een identificatienummer van de product certificatie instantie,
de naam en geregistreerd adres van fabrikant of merk, 
de CPR productnorm, de brandklasse en het DoP nummer. Links is een voorbeeld opgenomen.

Heeft u een vraag, laat het ons weten via het contactformulier.

Verstuur