Disclaimer

Hoewel de informatie die wordt aangeboden op deze site met grote zorg is samengesteld en wordt onderhouden, kan Draka Kabel B.V. geen enkele garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is.
Draka Kabel B.V. kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website van Draka Kabel B.V. Hoewel ernaar gestreefd wordt de site permanent beschikbaar te hebben, kan Draka Kabel B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen als gevolg van het -tijdelijk- niet beschikbaar zijn van deze website.