Duurzaamheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij Draka gaan we verder dan enkel de juridische wet- en milieu regelgeving door in te zetten op ons programma rond maatschappelijk verantwoord ondernemen dat gebaseerd is op de internationale richtlijn ISO 26000. Zo dragen wij bij door het gebruik van onze herbruikbare kunststofhaspels en werken wij continu aan verbeteringen in energie- en materiaalverbruik om milieueffecten en kosten te beperken die ten gunste komen van de prestaties van onze productieprocessen en producten.

Groene & kunststof haspels
De houten haspels van Draka zijn geproduceerd volgens de normen van PEFC. Dit houdt in dat de gehele 'Chain of Custody' die het hout doorloopt, gevolgd wordt, van duurzaam bosbeheer tot aan het eindproduct toe. De haspels van Draka zijn gecertificeerd volgens het PEFC-keurmerk en dit is de garantie dat een haspel daadwerkelijk uit duurzaam beheerd bos afkomstig is. Bovendien levert Draka als enige kabelfabrikant de dunne maten kabel op een kunststofhaspel, die speciaal in opdracht is ontwikkeld. De kunststofhaspel is 40% lichter dan een houten haspel, volledig recyclebaar en maakt een einde aan splinters. De grotere kern van kunststofhaspel zorgt voor minder slag en is daarmee sneller op te winden.

Kwaliteit en milieu
Op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) staat de certificering van het KAM managementsysteem centraal. Certificatie instelling KEMA beoordeelt of de Draka organisatie voldoet aan de KAM normen, één en ander op basis van de normen ISO9001 (Kwaliteit), OHSAS18001 (Arbo) en ISO14001 (Milieu). Op kwalitatief gebied is er onder andere aandacht voor de optimalisatie van de spreiding in de productieprocessen, het voorkomen van afval is eveneens een belangrijk aandachtspunt. Structurele aandacht voor milieu start in de ontwikkelfase van de producten voor zowel de grond- en hulpstoffen als voor de productiemethoden. Voorafgaand aan de aanschaf van productiemiddelen wordt een Arbo- en Milieu checklist gehanteerd. De als top 3 gekenmerkte Milieu aandachtspunten zijn; preventie van afval/afkeur, optimalisatie materiaalgebruik (m.n. koper en polymeren) en optimalisatie energieverbruik.